hallac.org: Haziran 2017 yazım

hallac.org portalındaki „Şişe Mesajları“ köşemin Haziran 2017 yazısında, Mayıs’ta başladığım konuyu derinleştirmeye çalıştım:

Sağım sarımsak, solum soğan

Sağ-sol ayrımı, daha yaşanılabilir bir dünyanın oluşumunda nasıl bir rol oynuyor artık? Sol derken bugün neyi kastediyoruz? Daha da önemlisi, neyi kastedebiliriz ve kastetmemiz gerekir? Bu sorulara verilecek cevaplar, önümüzdeki dönemde yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada etkili olacak siyasal gelişmelerde hatırı sayılır bir etken işlevi görecek.