About Hakan Gürses

http://www.hakanguerses.at

Posts by Hakan Gürses:

Lakis & Achwach im Metropol: Die Mutter aller Feste

Ich trete wie jedes Jahr auch 2018 mit Lakis & Achwach im Metropol auf. Das traditionelle „Fest der Griechen“ findet diesmal am 3. Februar 2018 unter dem Titel „Die Mutter aller Feste“ statt.


Foto: Tony Schönhofer

 

Nähere Informationen und Vorverkauf:

https://de-de.facebook.com/events/146722862627732/

http://www.viennaticketoffice.com/lakis-achwach-die-mutter-aller-feste-tickets-350743l3083953-de.html

hallac.org: Kasım ve Aralık 2017 yazılarım

hallac.org portalındaki „Şişe Mesajları“ köşemde Kasım ve Aralık 2017 aylarında yayımlanan iki yazılık dizide, demokrasi ve politika kavramlarının paradoks ve yapay biçimde zıtlaştırılmasına değindim, politika kavramının kökeni ve güncelliği hakkında bir kaç fikir aktardım:

1) Demokrasi politikaya karşı

Demokrasiyi bu derece “yükseltmek”, hayal kırıklığına uğramayı da son derece kolaylaştırıyor. Demokrasiye yaklaşmak yerine, ondan uzaklaştırıyor insanları bu tehlike. Siyaseti “unutmak”, siyasalın bizlere sunduğu olasılıkları da unutturuyor; demokrasinin belki de “son durak” olmadığı ihtimalini de… Başka bir tehlike de şurada yatıyor: kendini demokrasi diye adlandıran, Putin ve Orban’dan Erdoğan’a kadar bir dizi “karizmatik lider” tarafından inşa edilmiş yeni otoriter rejimleri anlamamız, güçleşmekte. Çünkü “temsili diktatörlük” (ya da Ahmet İnsel’in deyimiyle “demokratik otoritarizm”) olarak tanımlanabilecek bu rejimler, demokrasinin karşıtı değil; tersine, doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmaktalar.

2) Politika ve siyasal üstüne

Hannah Arendt, politikanın anlam ve hedefinin özgürlük olduğunu söylüyor. Öte yandan; siyasetin bizlere hep yeniden, hep bir sıfır noktasından yola çıkarak, eylemlerimizle çevremizi ve kendimizi dönüştürme fırsatını sunabileceğini vurguluyor. Politika, sürekli bir yeni başlangıç kurma imkanı vermeli bize; nereye doğru evrimleşeceğini bilemesek de, yeni bir süreci “doğurabilmeliyiz” politik ilişkiler çerçevesinde. Öteki bireylerle birlikteliğimizde özgürlüğü mümkün kılan tek eylem biçimi aslında politika. Bunun ön koşulu ise, çoğulculuk.

Meine Beiträge in der Stimme # 104

Im Herbstheft der Stimme habe ich zwei Beiträge:

Meine Kolumne „Stimmlage“: Angst essen Seele auf

Wie eine Gewaltspirale, bei der ein Schlag den nächsten zwangsläufig nach sich zieht, etablierte sich diese verbale Gewalt gegen eine Gruppe und steigert sich von Mal zu Mal. Wohin führt dieser Weg? Mit welchen Konsequenzen müssen Zugewanderte und ihre Kinder rechnen? Wer wird morgen zu der Gruppe „Ausländer“ zählen? Erinnerungen und aktuelle Gedanken angesichts einer Zeichnung.
Der allgemeine politische Trend seit den 1990er Jahren, der eine „Klassenvergessenheit“ nach sich zog, ist nicht von der Hand zu weisen. Folgerichtig haben sich neue soziale Bewegungen mitsamt ihren postmodern, postkolonial oder queer-theoretisch beeinflussten Konzeptionen der Kritik ausgesetzt. Die zu starre Zuschreibung von Gruppenidentitäten; der fehlende Sinn für Universalität; die große Entfernung zu den Fragen der Politischen Ökonomie; der allzu akademische, schwer zugängliche Diskurs mitsamt der jargonhaften „Politsprache“; das elitäre Abstellen der Politik auf das kulturelle Feld und weitere ähnliche Problempunkte wurden den minoritären Bewegungen angekreidet.

Mein neuer Beitrag auf IM BLOG

Mein Beitrag auf IM BLOG, dem politischen Weblog der Initiative Minderheiten, im Oktober 2017:

Farbenlehre in der Wahlkabine. Nationalratswahl 2017

Wieder eine Wahl, in der die, die nicht wählen dürfen, das Wahlthema sind. Aber nicht, dass sie nicht wählen dürfen, ist das Thema, sondern warum man uns wählen soll, damit die, die nicht wählen dürfen, wirklich auch keine Wahl haben, als draußen zu bleiben. Und die, die schon nun mal hineingerutscht sind (Betriebsunfall wegen Systemparteien), sollen sich gefälligst ordentlich verhalten!

Meine neue Stimmlage in Stimme Nr. 103

Meine Kolumne „Stimmlage“ im Sommer-Heft der Stimme – Zeitschrift der Initiative Minderheiten: Lob der Torheit

Ein echter Kindskopf auf einem Philosophenkörper; das ist quasi mein Leib-Seele-Problem. Um eine lebenswichtige, messerscharfe Unterscheidung zu treffen: Ich bin immer seriös, aber niemals ernst!
Nun mal Hand aufs Herz; wie soll ein seriöser Mensch in diesem Irrenhaus namens Welt ohne einen ausgeprägten Sinn für Blödsinn auskommen? Ja überleben?

Mein neuer IM BLOG-Beitrag

Mein Beitrag auf IM BLOG, dem politischen Weblog der Initiative Minderheiten, im Juni 2017:

Ein postmigrantisches Theater des Verlernens probt – oder: Die Wiener Festwochen 2017 sind vorbei

Theatermacher: Heute tanzt du halt dieses Gemälde. Ist auch von einem Syrer. Zur Dramaturgin Kannst du den beiden bitte das Gemälde erklären? Aber nicht zu theoretisch, eher mit Beispielen. Was zählt, ist das Verlernen. Wie der Dingsda sagt, jetzt ist die Kunst der Chef – oder so ähnlich.

Dramaturgin: Und wer erklärt mir das Gemälde vom Syrer? Ich bin in Europa aufgewachsen.

hallac.org: Haziran 2017 yazım

hallac.org portalındaki „Şişe Mesajları“ köşemin Haziran 2017 yazısında, Mayıs’ta başladığım konuyu derinleştirmeye çalıştım:

Sağım sarımsak, solum soğan

Sağ-sol ayrımı, daha yaşanılabilir bir dünyanın oluşumunda nasıl bir rol oynuyor artık? Sol derken bugün neyi kastediyoruz? Daha da önemlisi, neyi kastedebiliriz ve kastetmemiz gerekir? Bu sorulara verilecek cevaplar, önümüzdeki dönemde yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada etkili olacak siyasal gelişmelerde hatırı sayılır bir etken işlevi görecek.

hallac.org: Mayıs 2017 yazım

hallac.org portalındaki „Şişe Mesajları“ köşemin Mayıs 2017 yazısı:

Sağım solum sobe

Türkiye’nin 16 Nisan sonrasında ne yöne evrileceği (daha doğru deyimle: savrulacağı) ve bu gelişimin Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenli nüfusa nasıl etki edeceği, cevaplanması zor bir soru. Ama o ülkenin ufkunda “şimdi güneş doğar”dan ziyade kümelenen bulutları görebilmek için de müneccim olmak gerekmiyor. Velhasıl gelen bela, kara bela. Türkiye toplumunda son yıllarda filizlenmeye başlayan cılız demokrasi ve insan hakları tohumlarını, çekirge felaketi gibi silip süpürecek bir bela! Böylesi bir gelişmenin Avrupa’daki Türkiye kökenli topluluklara da olumsuz biçimde sıçradığını en geç Gezi protestoları örneğinde yaşamıştık, dolayısıyla bugün de tahmin etmek zor değil.